Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Από το χοροστάσι στην πίστα. Φύλο και δημοτικό τραγούδι

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ, η Σόνια Κοζιού (Δρ. Ανθρωπολογίας της Μουσικής) θα μιλήσει με θέμα Από το χοροστάσι στην πίστα: Φύλο και δημοτικό τραγούδι.

Περίληψη

Αν και σχετικά όψιμα, έχει πια συνειδητοποιηθεί ότι η κατανόηση του φύλου αποτελεί παράγοντα ουσιώδους σημασίας για την ερμηνεία ενός μουσικού πολιτισμού. Παρότι όμως αρκετές εργασίες επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στην ιδεολογία της κοινωνίας για τα φύλα και στη μουσική σκέψη και πρακτική, στον ελλαδικό χώρο δεν υπήρξε μέχρι πρόσφατα το ανάλογο ενδιαφέρον. Στη συγκεκριμένη εισήγηση λοιπόν, χρησιμοποιώντας το εθνογραφικό παράδειγμα της Καρδίτσας, θα προσεγγίσουμε την παραδοσιακή μουσική, τον χορό και το τραγούδι ως συμβολικούς τόπους όπου  ταυτότητες του φύλου όχι μόνο αναπαρίστανται, αλλά και κατασκευάζονται, επιβεβαιώνονται ή αμφισβητούνται.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας