Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Τα αρχαϊκά ιερά των Κυκλάδων

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο Σαράτση του Παραλιακού Συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, η Καθηγήτρια Sandrine Huber (Πανεπιστήμιο της Lorraine) και ο Καθηγητής Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) θα παρουσιάσουν το βιβλίο με τίτλο Les sanctuaires archaïques des Cyclades («Τα αρχαϊκά ιερά των Κυκλάδων»).

Τα τελευταία χρόνια οι αρχαιολογικές έρευνες στις Κυκλάδες έχουν φέρει στο φως σημαντικά νέα δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση της γένεσης οργάνωσης και λειτουργίας των ιερών κατά την αρχαϊκή περίοδο. Το βιβλίο, έργο συλλογικό (32 συγγραφείς), περιλαμβάνει 16 μελέτες (2 στα γαλλικά, οι υπόλοιπες στα αγγλικά). Το πρώτο μέρος συγκεντρώνει γενικές μελέτες: ανασκόπηση των σημαντικότερων σχετικών ανακαλύψεων των τελευταίων χρόνων, οι λατρείες στις Κυκλάδες, ο ιωνικός και ο δωρικός νησιωτικός ρυθμός στην αρχιτεκτονική, η διαχείριση του νερού στα αρχαϊκά ιερά. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο αδημοσίευτα στοιχεία και νέες συνθέσεις δεδομένων από ανασκαφές Κυκλαδικών ιερών: 5 μελέτες αφορούν τις πρόσφατες ανασκαφές του αρχαϊκού ιερού στην Κύθνο, 3 τις αντίστοιχες στο ιερό που ανασκάπτεται στη μικρή νησίδα Δεσποτικό, ενώ δύο μελέτες αφορούν τα ιερά των Κουκουναριών Πάρου και του Αγ. Ανδρέα Σίφνου. Μια μελέτη πραγματεύεται τη λατρεία της Ήρας στο ιερό νησί της Δήλου. Ως κατακλείδα, οι Francis Prost (Paris I – Panthéon-Sorbonne) και Francois de Polignac (École Pratique des Hautes Études) κάνουν μια αποτίμηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τα αρχαϊκά ιερά των Κυκλάδων και της συμβολής των μελετών του βιβλίου στη γενικότερη μελέτη των ιερών και λατρειών στο νησιωτικό χώρο κατά τους αρχαϊκούς χρόνους. Το βιβλίο αφενός επικαιροποιεί τις γνώσεις μας για τα αρχαϊκά ιερά των Κυκλάδων και αφετέρου οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό του ιδιαίτερου χαρακτήρα  των αρχαϊκών Κυκλαδικών ιερών. Συνοδεύεται από πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση και πολυάριθμα σχέδια. Το βιβλίο τυπώθηκε στη Γαλλία, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της «Chaire Internationale Blaise Pascal» που απονεμήθηκε στον επιμελητή του βιβλίου το 2012.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας